Dojo Etiquette

De Yokoso dojo te Amstelveen is de naam van de trainingszaal waar wij, Yokoso karateka’s, in stilte en geconcentreerd het Karatedo beoefenen. Wanneer men de Yokoso dojo binnetreedt vervallen alle opvattingen over ras, religie, politiek, rang of stand. Allen hebben in de Yokoso dojo een ideaal: “Een goede karateka worden.”

De karatedo-groet, knielend of staand, wordt gebracht bij het betreden en het verlaten van de Yokoso dojo. Wanneer een karateka de Yokoso dojo betreedt en verlaat zal hij of zij in de richting van de klas kijken, buigen en groeten met: “Osu!” Deze karatedo-uitroep uitgesproken als: “Uss” of “oesh” doelt op respect voor elkaar.

Tijdens de karatedo-training is steeds de groots mogelijke concentratie vereist. Een hoger gegradueerde zal tegenover een lager gegradueerde nooit machtsvertoon laten blijken, maar steeds respect tonen voor de bekwaamheden van zijn of haar oefenpartner. Voor het trainen met een partner is de staande groet vereist en duidt op de wens om met ontzag te oefenen in de hoop iets te leren. Ook na het sparren is de staande groet vereist en betekent: “Ik dank u.”

Wanneer men toelating tot de klas verzoekt of wanneer men de training om een bepaalde reden moet staken, wordt de staande groet gebracht en laat men de uitroep ‘uss’ horen. Deze nadrukkelijke beleefdheid en het cultiveren van respect wijzen erop, dat karatedo niet alleen een sport is, maar ook een beoefening in karaktertraining, volgens de traditie van de Japanse ‘do’-vormen.